Vizualizácia kancelárie

obrazok 1 final vyrezW

Vizualizácie interiéru vzorovej zasadačky a kancelárií pre výrobcu sklených priečok,

Dátum: Júl 2016
Fáza: vizualizácie
Lokalita: Bratislava

 Osadenie rodinného domu na pozemok
Vizualizácia pizzérie
Rekonštrukcia rodinného domu
Rodinný dom – osadenie TN