PRAX

Architekt
Bogár Králik Urban, Bratislava, SK, (Marec ’12 – súčasnosť)
Náplň práce: Spolupráca pri navrhovaní a projektovaní projektov pre stavebné povolenie, realizačné projekty, architektonické štúdie a vizualizácie, grafické práce, komunikácia s investorom.

Architekt
Vlastná architektonická prax, (Sept. ’11 – súčasnosť)
Náplň práce: Architektonické štúdie, projekty pre stavebné povolenie, vizualizácie, koordinácia profesií, komunikácia s investorom.

Junior architekt
FACT s.r.o., Praha, CZ, (Júl ’07 – Sept. ’11)
Náplň práce: Spolupráca pri navrhovaní a projektovaní projektov pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, architektonické štúdie, vizualizácie a iné grafické práce na PC.

Architekt-asistent
Kočajda – ateliér architektúry, Nitra, SVK, (Sept. ’04 – Aug. ’05)
Náplň práce: Spolupráca pri navrhovaní a projektovaní rodinných domov, priemyselných, športových a administratívnych budov, parkov, krajinnej architektúry a územných plánov a iné grafické práce na PC, komunikácia s investorom.

Kreslič
Murena spol. s r.o., Šurany, SVK, (Jún ’04 – Aug ’04)
Náplň práce: Návrh a kreslenie drobných stavieb, asistencia pri zameraní pozemku, komunikácia s investorom.

VZDELANIE

Inžinier architekt
Fakulta architektúry ČVUT -Praha, CZ (Okt. ’05 – Jún ’07)
súvisiace predmety: Architektonická ateliérová tvorba z urbanizmu, občianskych budov a realizačný projekt; Územné plánovanie, Interiér II & III; Výtvarná tvorba VI-VIII, Tvorba krajiny a záhrad; CAD III-IV a iné

Bakalár v odbore architektúra
Fakulta architektúry STU –Bratislava, SVK (Sept. ’99 – Jún ’04)
súvisiace predmety: Architektonická ateliérová tvorba z urbanizmu, občianskych a bytných budov, realizačný projekt; územné plánovanie,Interiér I-II; Fotografia I; Krajinná a parková architektúra; CAD I-II; Kreslenie I-II a iné

SOFTWARE

znalosť PC programov: AutoCAD; Adobe Photoshop; Office; CorelDRAW; SketchUP; VRay; Adobe InDesign; Rhinoceros 3D (začiatočník)

OSTATNÉ

Živnostenský list: od 12/2004
Vodičský preukaz: AM, B1, B