Vizualizácia pizzérie

Vizualizácie interiéru pizzérie súkromného malého pivovaru podľa zadania investora.

Dátum: Jún 2015
Fáza: vizualizácie
Lokalita: Radlett, UKbonus
Rodinný dom – osadenie TN
titulka
Osadenie rodinného domu na pozemok
11
Návrh zariadenia bytu
18_ps
Vizualizácie interiéru rodinného domu