rd

Služby zahŕňajú architektonické práce v oblasti projektovania všetkých druhov stavebných objektov:
– Rodinné domy na mieru
– Návrhy novostavieb aj rekonštrukcií
– Nadstavby, prístavby
– Drobné stavby (prístrešky, garáže, …)
– Komplexné služby v oblasti architektúry a interiéru

Všetky stupne projektovej dokumentácie stavieb:
– ideový návrh, vizualizácie
– architektonická štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– projekt pre dodatočné stavebné povolenie
– realizačný projekt
– projekt skutočného prevedenia

Grafické práce:
– návrh firemného loga
– návrh potlače
– iné grafické práce

Spolupracujem s nasledovnými profesiami:
– Zdravotechnika (vodovod, kanalizácia, plyn, kúrenie)
– Statika
– Protipožiarna ochrana
– Energetický certifikát

Ing. arch. Martin Nagy
+421 905 897 240
email[at]martinnagy.com